Metaalunie

Voor een bijeenkomst van de Koninklijke Metaalunie hebben de improvisatietheateracteurs van Tijssen Theaterprodukties ludieke intermezzo's verzorgd. Op gepaste momenten in het programma hebben de acteurs door middel van geïmproviseerde scènes de energie in het programma gehouden en het publiek telkens weer betrokken bij hetgeen er op het podium plaatsvond.