Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Tijdens de trainingsdagen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft The Impro Company een programmaonderdeel vol improvisatietheater georganiseerd. In verschillende kleinere groepen werd gewerkt met improvisatietheatertechnieken en toegewerkt naar een te presenteren geimproviseerde scene. Bekende vormen uit het theatersport en van verschillende tv-programma's als de Lama's stonden werden hiervoor gebruikt. 

Na de improvisatietheaterworkshop presenteerden de deelnemers hun scene in een grote improvisatietheatershow waarbij het publiek actief werd betrokken. In de scenes werd het inhoudelijke gedeelte van de trainingsdagen gebruikt en op een andere manier aan de deelnemers gepresenteerd.

Naast het ludieke element van de training stond ook het samenwerken centraal. Door middel van de improvisatietheatertechnieken werden de deelnemers geprikkeld om op een andere manier met elkaar samen te werken. Deze technieken zijn ook in de praktijk bruikbaar.