The Impro Show

Met TheImproShow wordt in een improvisatietheateroptreden diverse korte geïmproviseerde scènes gepresenteerd in het thema van de bijeenkomst. Hierin staan interactie, humor en energie centraal. Bij improvisatietoneel wordt het publiek altijd actief betrokken. Door het thema van de bijeenkomst te koppelen aan de geïmproviseerde scènes ontstaat er een herkenbare situatie waarin het publiek zich kan verplaatsen.

TheImproShow is inzetbaar bij zeer diverse bijeenkomsten. Als energieke opening van uw congres of als ludieke afsluiting bij uw personeelsdag, het flexibele karakter van improvisatietoneel maakt TheImproShow veelzijdig en multifunctioneel! Een compleet improvisatie toneel met drie acteurs en een pianist zorgt voor een afwisselend programma van geïmproviseerde scènes waarbij ingegaan wordt op thema's en actualiteiten van het bedrijf en organisatie.

Wij werken onder andere voor:
(klik op de logo's voor meer informatie)